Privacyreglement

Small Villa Kinderopvang werkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt eisen aan het werken met persoonsgegevens. Handelingen die als verwerking worden aangeduid zijn onder meer: verzamelen, vastleggen en ordenen; bewaren, bijwerken en wijzigen; opvragen, raadplegen en gebruiken; afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. De eisen die worden gesteld aan het werken met persoonsgegevens zijn, kort weergegeven, als volgt:

• Gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt;
• Gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet;
• Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld wanneer er sprake is van een welbepaald,   uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel;
• Gegevensverwerking moet steeds worden gebaseerd op een van de zes in de Wet Bescherming Persoonsgegevens genoemde grondslagen:

1. ondubbelzinnige toestemming;
2. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
3. de verwerking van de gegevens is noodzakelijk ter uitvoering van een wettelijke plicht;
4. het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;
5. het verwerken van gegevens is noodzakelijk voor de goede vervulling van een pub liekrechtelijke taak;
6. het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang;

• Er dienen passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan;
• Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld of verwerkt worden;
• Sommige persoonsgegevens brengt mee dat de verwerking ervan een inbreuk kan vormen op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene (bijv. ras, gezondheid of persoonsgegevens mbt een straatverbod). Verwerking van dergelijke gegevens is niet toegestaan, hierbij gelden een aantal uitzonderingen. Kinderdagverblijf Small verzamelt gegevens met als doel:
• Voeren van een goede bedrijfsvoering (bijv. personeels- en salarisadministratie, ouders kunnen bereiken in geval van een ziek kind, gebruik van geautomatiseerde planningsystemen);
• Conform de wetgeving (bijv. Wet samen);
• Uitvoering kunnen geven aan een overeenkomst (bijv. contracten met ouders en medewerkers).

De gegevens die Kinderdagverblijf Small verwerkt zijn niet bovenmatig, toereikend, juist en nauwkeurig en ter zake dienend. Kinderdagverblijf Small verwerkt bijzondere persoonsgegevens. Het gaat daarbij om persoonsgegevens waarvoor uitzonderingen gelden:

• Registratie van gegevens met betrekking tot een ras is toegestaan in het kader van een voorkeursbeleid (Wet Samen);
• Gegevens met betrekking tot de lichamelijke en geestelijk gezondheid van kinderen;
• Gegevens met betrekking tot de lichamelijke en geestelijk gezondheid van medewerkers.

Iedereen die voor Small Villa Kinderopvang werkt is verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit (denk daarbij aan de signalering van kindermishandeling). De verplichting tot geheimhouding is bovendien opgenomen in de arbeidscontracten van de medewerkers.

Contact

Small Villa Kinderopvang
Funenpark 1 B
1018 AK Amsterdam

020 5286586

Small Villa's unieke kenmerken:

 • Toplocatie in Amsterdam
 • Grenzend aan het Funenpark
 • Uitdagend ingericht
 • Supervette activiteiten
 • Gunstigere tarieven
Bij Small Villa's Kitchen

Bij Small Villa's Kitchen

Geplaatst op: 2018-03-17

Bij onze kinderfeestjes serveren wij altijd een heerlijke op maat gemaakte taart van Vinny’s Bakery. Wilt u kans maken op een heerlijke paastaart van Vinny’s Bakery? Dit is wat u moet doen; - like e...

Lees meer Meer nieuws
Paasbrunch

Paasbrunch

Geplaatst op: 2018-03-17

Zaterdag 31 maart organiseren wij van 11.00 tot 13.00 een super leuke workshop bij Small Villa’s kitchen. Wij gaan onder leiding van onze chef-kok een heerlijke paasbrunch bereiden. We maken verschillende ...

Lees meer Meer nieuws
 • Ik wil jullie even laten weten hoe leuk we het feestje vonden! Simon en Chris lagen lang na te genieten in hun bedjes.

  Simon, Chris en Eva
 • Namens alle ouders willen we op deze manier laten merken dat we jullie echte TOP leid(st)ers vinden voor de kinderen.

  Van alle ouders
 • Wat een plezier hebben ze bij jullie. Dank voor alle goede zorgen! 

  Anne Mae, Thea en Jeroen
 • Jullie zorgen ervoor dat Carlijn niet meer mee naar huis wil, zo leuk heeft ze het! Thanks!

  Carlijn en Loes
 • Onwijs bedankt voor de goede zorgen! We love you!

  Julia, Remko, Iris, en Emma
 • Jullie zijn goed voor de kids en bieden ze veel meer afwisseling dan we thuis kunnen!

  Karsten en Anka
 • Kasper en Marnix hebben dankzij jullie ontzettend leuke dinsdagmiddagen! Bedankt!

  Kasper, Marnix, Linda en Jean Paul
 • Wat zijn we blij met jullie! Nina Lou heeft superveel plezier (en zoals vandaag hebben we haar weer te vroeg gehaald).

  Nina Lou, Sigrid en Dimitri
 • Hee lieve meiden! Wat ben ik altijd blij met jullie. Top hoe jullie met de kids omgaan. Zo lief!

  Sep en Sanneke
 • Bedankt voor de goede zorgen en leuke activiteiten die jullie doen met Serge en Milana en de andere kinderen natuurlijk.

  Serge, Milana, Alexander en Cindy
 • Lieve leidsters, heel erg bedankt voor de lieve en goede zorgen. Jullie zijn een topteam!

  Pauline, Marco en Simone
 • Dank jullie voor alle zorg en gezelligheid voor Tex!

  Tex, Sabine en Thijs